"unik funktion & design  
100% rent naturmaterial,  
från en hållbar produktion och rättvis handel"
 


- se hur Karotts produkter tillverkas -