Så här tillverkas Karotts lergods

Träffa hantverkarna och ser hur Karotts produkter tillverkas.

Hantverket går i arv från generation till generation. All produktion utförs av vuxna medlemmar i familjekooperativ. Vi köper produkterna direkt av hantverkarna, utan mellanhänder. Keramiken har en historia som 700 år gammal, och i en bergsby i Anderna, Colombia.

Alla Karotts produkter kommer från en hållbar produktion - socialt, ekonomiskt, ekologiskt och en rättvis handel