Så här tillverkas Karotts produkterTillverkningen
En hållbar produktion - socialt, ekonomiskt, ekologiskt
och rättvis handel
Hantverket går i arv från generation till generation. All produktion utförs av vuxna medlemmar i familjekooperativ. 
Vi köper produkterna direkt av hantverkarna, utan mellanhänder.
Keramiken har en historia som 700 år gammal, och i en bergsby i Anderna, Colombia.


Träffa hantverkarna och ser hur Karotts produkter tillverkas - hela tillverkningen !